Day

kesäkuu 5, 2020
Rajoitusten jatkuminen iskee kipeästi palvelutalojen asiakkaisiin – Suomalaisen Työn Liitto ja Vanhustyön keskusliitto haluavat jakaa iloa arkeen Suomalaisen Työn Liitto ja Vanhustyön keskusliitto haluavat jäsenyritystensä palvelutaloihin jakamiensa tuotepakettien avulla tuoda piristystä asukkaiden arkeen sekä osoittaa kiitoksensa arvokasta työtä tekeville hoitajille. Lähiviikkoina yhteiskuntaa avataan pikkuhiljaa kohti normaalia toimintatapaa, mutta merkittävää osaa ihmisistä se ei kosketa, vaan...
Read More

www.ravimaki.fi

Tarkka-ampujankatu 1

49400 Hamina

 

Ravimäessä työskentelee motivoituneita, kyvykkäitä, työstään innostuneita ja innovatiivisia eri alojen ammattilaisia. Jos olet kiinnostunut työskentelystä tai työharjoittelusta Ravimäessä, voit lähettää meille vapaamuotoisen, avoimen hakemuksen sähköpostilla jani.attenberg@ravimaki.fi

Kaikki mahdollinen voitto ohjautuu omistajalle, eli Ravimäkiyhdistys ry:lle. Mahdollisen voiton käyttötarkoitus on Ravimäkiyhdistys ry:n ja Ravimäkipalvelut Oy:n toimintojen edelleen kehittäminen sekä monipuoleistaminen ja laajentaminen.