Category

Polku Työelämään -hanke
Uusi hieno viikko uusine haasteineen edessä. Näitä kohti käymme aina ilon kautta. Elämä on jatkuvaa oppimista. Niin myös meillä hankelaisilla. On käytännön asioita, joissa riittää opittavaa, mutta on myös sitä elinikäistä oppimista. Elinikäinen oppiminen sisältää ainakin minun näkemykseni mukaan kaiken sen, mitä matkasi varrelta saat opittuna mukaasi. Silloin puhutaankin laajoista kokonaisuuksista. Opitaan ihmisestä ja ihmisluonteesta,...
Read More
Hankkeemme etsii polkuja taukoamatta myös kesällä. Myöskään pitkään vailla työtä olleelle asiakkaalle ei työllistymisen ajankohdalla ole merkitystä. Työllistyminen antaa aihetta riemuun myös helteiden helliessä. Kun asiakas saa työtä, on suurin riemu silti usein nähtävissä yksilövalmentajasta. Valmentajalle tilanne edustaa puhtaasti onnistumista omassa työssään. Tähän ei sisälly elämänmuutosta. Asiakkaalla riemu työllistymisestä sisältää ilontunteen lisäksi myös muita tuntemuksia....
Read More
Työllistyminen saa ihmisessä aikaan myös fyysisiä muutoksia. Onkin sanottu, että menestyneessä ihmisessä kiehtoo muukin, kuin vain status ja varallisuus. Asiantuntijoiden tulkinnan mukaan menestyminen näkyy vahvasti myös ihmisen fyysisessä olemuksessa. Väite on helppo allekirjoittaa. Olen nähnyt asiakkaissani selviä fyysisiä muutoksia. Hankkeen alkuvaiheista aina työllistymiseen. Ryhti paranee ja koko yleisolemus kohenee. Silmiin syttyy kipinä ja huulille löytää...
Read More
”Toivo on valo tunnelin päässä, tai edes aavistus siitä, että se on siellä. Toivo on kyky nähdä mahdollisuus päästä yli mahdottomaltakin tuntuvasta tilanteesta.” Tällä tavalla bloggari Mimmi Tick aloittaa oman blogikirjoituksensa. Kuvaus kertoo toivosta sen olennaisimman. Toivo syntyy siis vielä toteutumattomista asioista. Myös pitkä työttömyysjakso sisältää varmasti monenlaisia eri tunnetiloja. En ihmettelisi, jos toivoa olisi...
Read More
Onni yksillä, kesä kaikilla. Näin sanoo vanha sananlasku. Hankkeemme myötä voimme vaikuttaa myös jo hieman kuluneen sananlaskun sisältöön. Jos onni on sitä, että jokainen saa tehdä työtä ja vastata omasta toimeentulostaan. Sitäkin onni on. Sananlasku tarkoittanee myös sitä, että toimeentulonsa kanssa kamppailevallakin on kesä. Hankkeemme myötä meillä on mahdollisuus jatkaa sananlaskua toisella hieman samanlaisella sananlaskulla:...
Read More
Kun suhde valmennettavaan syvenee, ollaan päästy hankkeemme keskiöön. Sitoudumme kulkemaan asiakkaan rinnalla ensimmäiseltä pysäkiltä aina pääteasemalle asti. Tästä johtuen juuri asiakas on tuo hankkeemme keskiö. Tapaamme asiakasta hänen toiveidensa mukaisella tavalla ja olemme valmiita jalkautumaan myös työmaille. Näin ollen on asiakkaalla myös mahdollisuus päättää työmaalla tapahtuvista valmennuskäynneistä. Käynnit toteutetaan asiakkaalle ominaisella tavalla. Usein valmentajalle ja...
Read More
Työnantajien suhtautuminen hankkeeseemme on tuottanut suurta kunnioitusta heitä kohtaan. Tästä iso kiitos. Ei ajatella lyhytnäköisesti, vaan asiakkaan jatkopolkua silmällä pitäen. Hyvä työnantaja näkee asiakkaassa tulevaisuutta ja potentiaalia myös palkkatuetun jakson jälkeen. Tästä syystä otamme yhteyttä eri alojen parhaisiin paikallisiin toimijoihin. Yrityksiin, jotka ovat nousussa ja joilla on vakaa tulevaisuus ja kilpailukykyä. Yrittäjä, jonka puhelin soi...
Read More
Kun asiakas saapuu hankkeeseen, on hän monesti jäänyt elämässään pysäkille. Kyyti on mennyt ja on vaikea enää hypätä liikkuvaan junaan. Tässä asiassa asiakas on kenties suurimman tuen tarpeessa. On löydettävä edellytykset uudelleen ja joskus myös aloitettava alusta. Harva meistä kykenee suuriin ratkaisuihin aivan yksin. Usein tarvitaan muilta ainakin henkistä mukanaoloa. Tämä näkyy useissa valmennettavissani. Usein...
Read More
”Mitä työ merkitsee ihmiselle? Ainakin se antaa toimeentulon. Työn avulla me pystymme tyydyttämään erilaiset aineelliset perustarpeet. Työ, ja siitä saatu palkka, antaa meille ravinnon, asunnon ja vaatetuksen. Työn avulla me saamme ystävyyssuhteita, ja tätä kautta turvallisuutta, arvonantoa, oikeudenmukaisuutta jne. Työllä on siis myös vahva sosiaalinen merkitys, jonka avulla ihminen tyydyttää sosiaaliset tarpeensa. Ihmisenä olemiseen kuuluu...
Read More
Hei vaan kaikille! Hankepyörä polkee ja tarakalle mahtuu vielä runsas määrä motivoituneita matkustajia. Matka on kokemisen arvoinen ja saattaa sisältää työllistymisen siemeniä. Näistä siemenistä ei kuitenkaan koidu kenellekään vaaraa eikä myöskään ole pelkoa allergisista reaktioista. Vain onnellisuuden ja vakaan toimeentulon uhka vaanii kaikkia hankkeeseen osallistuneita. Onnellisuus koostuu monista elämän osa-alueista ja toimeentulo on näistä vain...
Read More
1 2

www.ravimaki.fi

Tarkka-ampujankatu 1

49400 Hamina

 

Ravimäessä työskentelee motivoituneita, kyvykkäitä, työstään innostuneita ja innovatiivisia eri alojen ammattilaisia. Jos olet kiinnostunut työskentelystä tai työharjoittelusta Ravimäessä, voit lähettää meille vapaamuotoisen, avoimen hakemuksen sähköpostilla jani.attenberg@ravimaki.fi

Kaikki mahdollinen voitto ohjautuu omistajalle, eli Ravimäkiyhdistys ry:lle. Mahdollisen voiton käyttötarkoitus on Ravimäkiyhdistys ry:n ja Ravimäkipalvelut Oy:n toimintojen edelleen kehittäminen sekä monipuoleistaminen ja laajentaminen.