Kimmon elastiset 4/2019

Uusi hieno viikko uusine haasteineen edessä. Näitä kohti käymme aina ilon kautta. Elämä on jatkuvaa oppimista. Niin myös meillä hankelaisilla. On käytännön asioita, joissa riittää opittavaa, mutta on myös sitä elinikäistä oppimista.
Elinikäinen oppiminen sisältää ainakin minun näkemykseni mukaan kaiken sen, mitä matkasi varrelta saat opittuna mukaasi. Silloin puhutaankin laajoista kokonaisuuksista. Opitaan ihmisestä ja ihmisluonteesta, opitaan omasta itsestä. Opitaan myös elämästä ja sen arvoista.
Tämän kaltainen työ on rikasta ja rikastuttavaa. Asiakastapaamiset ovat molemminpuolista oppimista. Tapaamisten aikana koetaan asiakkaan kanssa yhteinen vuorovaikutustilanne. Tuossa hetkessä syntyy valmentajan ja asiakkaan välille tiedonsilta. Tämä silta johtaa yhdessä löytämällemme polulle.
Tämä polku on sinun polkusi.
Kuljemme sen kanssasi. Tukien ja kannustaen.
Terveisin,
Yksilövalmentajasi Kimmo

Related Posts