Kimmon elastiset 5/2018

”Mitä työ merkitsee ihmiselle? Ainakin se antaa toimeentulon. Työn avulla me pystymme tyydyttämään erilaiset aineelliset perustarpeet. Työ, ja siitä saatu palkka, antaa meille ravinnon, asunnon ja vaatetuksen.
Työn avulla me saamme ystävyyssuhteita, ja tätä kautta turvallisuutta, arvonantoa, oikeudenmukaisuutta jne. Työllä on siis myös vahva sosiaalinen merkitys, jonka avulla ihminen tyydyttää sosiaaliset tarpeensa. Ihmisenä olemiseen kuuluu olennaisena osana sosiaalisuus.”

Nämä olivat imatralaiselta kauppatieteiden maisterilta, elämän opiskelija Tomi Sillanvuolta lainattuja sanoja. Sillanvuo kiteyttää näissä kahdessa kappaleessa mielestäni sen olennaisimman.
Työtä voi analysoida monelta kantilta ja useassa valossa. Työtä voi myös syyttää ja kritisoida. Usein työtä syytetään asioista, jotka todellisuudessa johtuvat elämän muista osa-alueista. Toki työstä voi uupua, mutta työtä syytetään usein myös silloin, kun syyt ovat toisaalla.
Työtä on helppo syyttää. Työ ei voi puolustautua.
Itse koen, että työ tuottaa ihmiselle pääosin hyvää. Tämä on myös yksi hankkeemme tärkeimmistä lähtökohdista. Valmennettavan kasvoilta voi lukea sen, mitä työ ja toivo työllistymisestä puhtaimmillaan on. Kun on ollut pitkään vailla työtä, sitä oppii arvostamaan ehdoitta. Tämä on se asenne työtä kohtaan, joka meidän kaikkien tulisi muistaa arjessamme. Työtä ei sovi unohtaa pelkäksi itsestään selvyydeksi. On hyvä aina silloin tällöin pysähtyä osoittamaan kiitollisuutta.
Siitä, että saa tehdä työtä.
Yksilövalmentajasi,
Kimmo

Related Posts