Kimmon elastiset 6/2018

Kun asiakas saapuu hankkeeseen, on hän monesti jäänyt elämässään pysäkille. Kyyti on mennyt ja on vaikea enää hypätä liikkuvaan junaan. Tässä asiassa asiakas on kenties suurimman tuen tarpeessa. On löydettävä edellytykset uudelleen ja joskus myös aloitettava alusta.
Harva meistä kykenee suuriin ratkaisuihin aivan yksin. Usein tarvitaan muilta ainakin henkistä mukanaoloa. Tämä näkyy useissa valmennettavissani. Usein niin, että ensimmäisen valmennuskerran jälkeen asiakas aktivoituu itse hakemaan työtä. Tämä johtaa monesti myös työllistymiseen tai ainakin mahdollisen työpaikan löytymiseen.
Parasta yhteistyö on silloin, kun valmennuksen myötä asiakas aktivoituu ja tarjoaa itse löytämäänsä työpaikkaa valmentajalle. Usein asiakkaalla on jo jonkinlainen suhde luotuna kyseiseen työpaikkaan. Pitkä työtön jakso on kuitenkin toiminut lamauttavasti. Ei ehkä löydetä näitä mahdollisuuksia yksin ja on vaikeaa enää ryhtyä ajatuksista tekoihin.
Kun yhdessä asiakkaan ja hänelle jo ennestään tutun työnantajan kanssa saavutetaan rakentava kolmiyhteys, ollaan työllistymisessä tultu jo pitkälle. Kolmen samaan suuntaan katsovan osapuolen tavoitteita on vaikea murtaa. Tilanne johtaa lähes poikkeuksetta asiakkaan työllistymiseen.
Nämä alusta pitäen oivallusten kautta syntyneet työsuhteet ovat valmennustyöni herkullisinta aluetta. Näissä tapauksissa on ilmapiiri jo lähtökohtaisesti lämmin ja avoin. Usein myös vankalle, tutulle pohjalle luoduissa työsuhteissa on pieni lupaus pysyvyydestä.
Yksinkertaisimmillaan tämä työ on tukemista ja yhdessä tekemistä. Herätellään usko työn saamiseen ja voidaan välillä vaikka naurahtaakin. Vaikka elämä meitä joskus koetteleekin, ei oteta sitäkään liian vakavasti.
Etenkään näin kesän kynnyksellä, helteiden helliessä.
Yksilövalmentajasi,
Kimmo

Related Posts