Kimmon elastiset 8/2018

Kun suhde valmennettavaan syvenee, ollaan päästy hankkeemme keskiöön. Sitoudumme kulkemaan asiakkaan rinnalla ensimmäiseltä pysäkiltä aina pääteasemalle asti. Tästä johtuen juuri asiakas on tuo hankkeemme keskiö.
Tapaamme asiakasta hänen toiveidensa mukaisella tavalla ja olemme valmiita jalkautumaan myös työmaille. Näin ollen on asiakkaalla myös mahdollisuus päättää työmaalla tapahtuvista valmennuskäynneistä. Käynnit toteutetaan asiakkaalle ominaisella tavalla.
Usein valmentajalle ja asiakkaalle syntyy yhteisen matkan aikana toverillinen suhde. Tiimityö ja yhteiset tavoitteet luovat pohjan toveruudelle. Asiakas myös osaa arvostaa sitä, että lähdemme päättäväisesti rakentamaan juuri hänen tulevaisuuttaan. Valmentajakaan ei kenties ole koko työllistymiseen johtavan palvelukentän erehtymätön moniosaaja. Silti olemme aina valmiita etsimään vastauksia asiakasta askarruttaviin kysymyksiin. Käytössämme olevan laajan ja monialaisen verkoston tukemana.
Yksilövalmentajasi, Kimmo

Related Posts