Polku Työelämään

Polku Työelämään

’Polku Työelämään’ on Ravimäkiyhdistys ry:n hallinnoima hanke, jossa etsitään 50:lle Etelä-Kymenlaaksolaiselle pitkäaikaistyöttömälle uusia mahdollisuuksia työllistyä Haminan, Kotkan, Pyhtään, Virojoen sekä Miehikkälän alueella. Polku Työelämään-hankkeessa laaditaan yhdessä työttömälle työnhakijalle oma työllistymispolku. Hankkeen tavoitteita ovat työttömän työnhakijan henkilökohtaisen motivaation ja ammatti-identiteetin kehittäminen, ammattiosaamisen kasvattaminen sekä työmarkkinoille pääsyn vahvistaminen. Hankkeessa tarjotaan henkilökohtaista tukea ja ohjausta: Apua saa mm. työvalmiuksien kehittämiseen, oman ammattiosaamisen kasvattamiseen sekä erilaisten työpaikkojen mahdollistamiseen. Toiminnan sisältö rakennetaan jokaiselle osallistuvalle henkilölle yksilöllisesti eri jaksojen kautta. Jaksoja ovat mm. valmennus (yksilö- tai ryhmävalmennus), koulutus, palkkatuettu työ, yrittäjyys tai työkokeilu. Hankkeessa yhdistetään työhönvalmennuksen, pedagogiikan sekä sosiaalialan ohjauksen erilaisia työ- ja toimintatapoja kokonaisvaltaisen ja vaikuttavan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Hanke ei keskity pelkästään yhdelle työelämän sektorille, vaan erilaisia työmahdollisuuksia ja työpaikkoja etsitään kaikilta eri ammattialoilta ja osaamisalueilta. Tarkoituksena on, ettei yksikään hankkeessa mukana ollut palaa takaisin lähtöruutuun, vaan löytää oman paikkansa nykypäivän muuttuneilta työmarkkinoilta: Joko työllistymällä avoimille työmarkkinoille tai aloittamalla sopivan jatkopolun työllistymisen mahdollistamiseksi.

Jos kiinnostuit hankkeesta, ota yhteyttä alueesi TE-toimistoon tai suoraan Ravimäkeen, Anu Kauranen, puh. 040 090 5017 tai anu.kauranen@ravimaki.fi