Summa

Summa- pelillistetty vertaisauttaminen nuorten työllistymisessä

Hankkeen tavoitteena on nuorten työllisyyden parantaminen kehittämällä vertaisauttamiseen pohjautuva työn tarjontaa helpottava pelillistetty menetelmä, jonka avulla vähäisen työkokemuksen omaava tai sosiaalisesti arka nuori saa tietoa työllistymiseen liittyvistä taidoista sekä kokemusta työnhausta.

Hankkeessa ohjauksellinen painopiste on siirretty yksilönäkökulmasta yhteisöllisempään vertaisnäkökulmaan. Painopisteen muutos tulee esille työllistymiseen liittyvissä harjoituksissa ja niissä syntyneiden kokemusten jakamisena. Pelillistetty vertaisauttamisen menetelmä tuo nämä kokemukset konkreettisesti näkyviksi mahdollistaen myös toimintaan osallistuville nuorille uudenlaisen ja turvallisen oppimismahdollisuuden omaksua työllistymiseen liittyviä tietoja ja taitoja.

Summa-hankkeen toimintojen piirissä ovat kaikki työelämän ulkopuolella olevat 16-29 -vuotiaat nuoret Kymenlaakson alueella. Kohderyhmään kuuluvat myös kuntien, valtion ja kolmannen sektorin organisaatioiden henkilökunta, jotka työskentelevät nuorten työn ja koulutuksen parissa Kymenlaakson alueella. Pääosa Summa-hankkeen toimenpiteistä kohdistuu Kouvolan ja Haminan alueille.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, muita osatoteuttajat ovat Haminan kaupunki, Ravimäkiyhdistys ry, Sotek-säätiö sr ja Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lue lisää hankkeesta: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/summa-pelillistetty-vertaisauttaminen-nuorten-tyollistymisessa/