Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys -merkin Ravimäkipalvelut Oy:lle

Haminassa toimivalle Ravimäkipalvelut Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Ravimäkipalvelut Oy tuottaa Kymsoten alueella asumispalveluja, tukipalveluja ja osallisuutta tukevia palveluja kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille henkilöille, tukipalveluja vanhusasiakkaille sekä veteraanipalveluja ja ravintolapalveluja. Ravimäkiyhdistys ry omistaa vuosi sitten toimintansa aloittaneen Ravimäkipalvelut Oy:n kokonaan. Ravimäellä on pitkä historia haminalaisena palveluntuottajana alueensa asukkaiden hyväksi. Myös sidosryhmätyöskentely on aktiivista mm. oppilaitosten kanssa.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

– Yhteiskunnallisen yrityksen kriteeristö istuu erinomaisesti Ravimäkipalvelut Oy:n toimintamalliin, minkä vuoksi oli helppoa lähteä hakemaan merkin käyttöoikeutta. Yhtiön perustana on Ravimäkiyhdistys ry:n luoma vastuullinen, toimintaympäristöä kuunteleva arvopohja, jonka myötä Ravimäki haluaa toimia paikallisten sosiaalipalvelujen laadukkaana ja yhteiskuntavastuullisena palvelutuottajana, kertoo Ravimäkipalvelut Oy:n toimitusjohtaja Jani Attenberg.

– Yhteiskunnalliset yritykset täyttävät tärkeän tehtävän tarjotessaan paikallisesti palveluja niitä tarvitseville ja yhdistävät toiminnassaan uudenlaisen, yhteiskunnallista hyvää tekevän liiketoimintamallin.  Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saaneet yritykset rakentavat hyvinvointivaltiomme tulevaisuutta hyvien arvojensa kautta, toteaa markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Lisätietoja

Jani Attenberg, toimitusjohtaja, Ravimäkipalvelut Oy
jani.attenberg@ravimaki.fi , 044 847 5394

Niina Ollikka, markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. www.yhteiskunnallinenyritys.fi. Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. www.suomalainentyo.fi

Related Posts