Yksi Suomi – Monta Tarinaa

Yksi Suomi - Monta Tarinaa

Yksi Suomi – Monta Tarinaa -yhteisötaideprojekti on Leader Sepran rahoittama haminalainen Suomi 100 -kehittämisteemahanke.

Hankkeessa luodaan työryhmän kanssa yhteisötaideteos, joka julkaistaan yleisölle Haminassa 4.12.2017. Työryhmään ovat tervetulleita kaikki yhteisötaiteesta kiinnostuneet. Teos nivoutuu satavuotiaan Suomen ja Haminan ympärille. Muita työssä painotettavia arvoja ovat mm. kestävä kehitys, paikalliset materiaalit sekä toisten ihmisten kunnioittaminen ja arvostaminen.

Työskentelyä ohjaa paikallinen taiteilija Saara Vainio. Työryhmän jäseniltä ei edellytetä taiteellista taustaa, vaan jokainen haminalainen voi osallistua ikään, sukupuoleen tai taustaan katsomatta.

Jos kiinnostuit projektista ja haluaisit mukaan taideteoksen luomiseen, ota yhteyttä Kai Hämäläiseen, puh. 044 709 3850.

Projektia koordinoi Ravimäkiyhdistys ry.

Lisää tietoa ja kuvia hankkeesta Facebook-sivuilla